top of page

RESILIENSPROJEKTET

Animerad informationsfilm om Drottning Blankas gymnasieskolors projekt om resiliens.

Kund:

Drottning Blankas gymnasieskola

Animation • Film • Illustration

Drottning Blankas gymnasieskola ville nå ut till sina elever, vårdnadshavare och anställda och informera om Resiliensprojektet - ett projekt för att öka mental motståndskraft och anpassningsförmåga hos sina elever. Ett främjande arbetssätt där man lär ut strategier vilket har lett till att eleverna har lyckats bättre i skolan och måluppfyllelsen har ökat.

 

Ocean of Motion tog tillsammans med DBGY fram idé, manus och storyboard till filmen. Utifrån detta producerade vi sedan illustrationer till varje scen som sedan animerades till en informationsfilm om Resiliensprojektet. 

Ljud: Ljudbyrån AB 

bottom of page