PATIENTRESAN

3 illustrationer togs på uppdrag fram kring temat Patientresan.

Creative works

Illustration

3 illustrationer skulle tas fram kring temat Patientresan och knyta an till nyckelorden "Anatomi", "Innovation" och "Patientarbete". Illustrationerna skissades först för hand och skannades sedan och färdigställdes i Photoshop

  • Black Vimeo Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2021 by Ocean of Motion AB.