top of page

PATIENTRESAN

3 illustrationer togs på uppdrag fram kring temat Patientresan.

Creative works

Illustration

3 illustrationer skulle tas fram kring temat Patientresan och knyta an till nyckelorden "Anatomi", "Innovation" och "Patientarbete". Illustrationerna skissades först för hand och skannades sedan och färdigställdes i Photoshop

bottom of page