top of page

FRÅN FRÅGA

TILL KUNDINSIKT

Animerad produktfilm om
tjänsten Panelista. 

Kund:

Panelista

Animation • Film • Illustration

Panelista är en tjänst där du skickar tidsbegränsade videofrågor till din målgrupp för att snabbt utforska behov och testa idéer. Gå från gissningar till snabba insikter för bättre beslut. Ocean of Motion fick äran att åta sig uppdraget att hjälpa Panelista som ville skapa en informationsfilm om sin produkt. En film som beskriver tjänstens funktioner och fördelar på ett tydligt och enkelt sätt. 

 

Ocean of Motion tog tillsammans med Panelista fram idé, manus och storyboard till filmen. Utifrån detta producerades sedan illustrationer till varje scen som sedan animerades till en informativ produktfilm som förklarar tjänsten Panelista.

bottom of page